Điều Khoản và Điều KiệnThông tin chung


Điều khoản – Điều kiện (“ĐKĐK”)  này được áp dụng đối với Khách hàng thân thiết (“KHTT”),
Khi bạn đăng ký hoặc đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các chính sách cũng như sự thay đổi của chúng
Thông tin hỗ trợ ứng dụng Spin And Fun - Chơi Vui Có Quà
Điện thoại:  083.321.1026
Email: admin@spinandfun.com


KHTT là tất cả các cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên đăng ký hợp lệ tham gia Chương Trình, sở hữu tài khoản định danh khách hàng Spin And Fun - Chơi vui có quà (“Tài Khoản”) và đã kích hoạt, sở hữu thẻ khách hàng thân thiết (“Thẻ Spin And Fun - Chơi vui có quà”), bao gồm ứng dụng di động Spin And Fun - Chơi vui có quà do Spin And Fun - Chơi vui có quà quản lý vận hành và khai thác hoặc một hình thức khác theo quy định của Chương Trình tùy từng thời điểm.

Bằng việc tham gia Chương Trình, KHTT thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với ĐKĐK này và toàn bộ các chính sách của Chương Trình được công bố công khai trên Ứng dụng di đông Spin And Fun - Chơi vui có quà và sẽ được cập nhật tùy từng thời điểm theo quyết định của Spin And Fun - Chơi vui có quà và được thông báo công khai.


I. Quyền, trách nhiệm của KHTT, Spin And Fun - Chơi vui có quà


KHTT sẽ được hưởng các quyền lợi cơ bản của chủ Thẻ Spin And Fun - Chơi vui có quà/chủ Tài Khoản và các ưu đãi riêng tùy vào phân hạng KHTT theo nội dung Chương Trình được công bố công khai trên Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền lợi sau:

(1) Được tích Điểm Vàng, Điểm Kim Cương, Điểm Tình Bạn (như được định nghĩa tại Phần III của ĐKĐK này) vào Tài Khoản theo tỷ lệ và điều kiện tích Điểm Vàng, Điểm Kim Cương, Điểm Tình Bạn;

(2) Được sử dụng Điểm Vàng, Điểm Kim Cương, Điểm Tình Bạn tích lũy trong Tài Khoản;


(3) Tham gia các chương trình khuyến mại/ưu đãi dành riêng chủ Tài Khoản từ Spin And Fun - Chơi vui có quà và/hoặc Đối Tác.

KHTT có quyền truy cập, tra cứu thông tin cá nhân (bao gồm cả chỉnh sửa và cập nhật), Điểm Vàng, Điểm Kim Cương, Điểm Tình Bạn tích lũy  trong Tài Khoản thông qua các phương thức khác nhau như tổng đài của Chương Trình (“Tổng Đài”) ứng dụng di động Spin And Fun - Chơi vui có quà.

KHTT tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc KHTT được hưởng các lợi ích từ Chương Trình.


Mỗi KHTT hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sử dụng duy nhất của Thẻ Spin And Fun - Chơi vui có quà/Tài Khoản, có trách nhiệm tự bảo quản Thẻ và bảo mật thông tin Tài Khoản của mình. KHTT không được cung cấp thông tin Thẻ/Tài Khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào không phù hợp với Chương Trình và tự chịu trách nhiệm nếu thực hiện không đúng quy định này.


KHTT đồng ý cho Spin And Fun - Chơi vui có quà khởi tạo, lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân do KHTT cấp, cập nhật và những thông tin phát sinh từ việc KHTT tham gia Chương Trình (“Dữ Liệu”) ngoại trừ các thông tin liên quan đến tài khoản, thẻ và các công cụ thanh toán và đồng ý cho Spin And Fun - Chơi vui có quà/ Đối Tác sử dụng các Dữ Liệu này cho các mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn: phục vụ KHTT thực hiện các giao dịch và sử dụng Điểm theo quy định của Chương Trình, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của Spin And Fun - Chơi vui có quà, Đối Tác. Tất cả các Dữ Liệu sẽ được bảo vệ và được sử dụng theo quy định tại Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin được công bố công khai trên Trang Web và cập nhật tùy từng thời điểm.


Mỗi Khách Hàng chỉ được đăng ký một tài khoản Chương Trình KHTT duy nhất. Khách Hàng không đăng ký nhiều tài khoản khác nhau trên cùng một thiết bị sẽ dẫn đến tình trạng hệ thống tự động khóa các tài khoản đã đăng nhập trên thiết bị.


Vui lòng liên hệ hotline 083 321 1026 để được hướng dẫn và định danh tài khoản trong trường hợp Quý Khách Hàng cần đăng nhập các tài khoản khác nhau trên cùng một thiết bị.

Spin And Fun có quyền tạm khóa tài khoản Chương Trình KHTT của Khách Hàng trong trường hợp nghi ngờ có hành vi gian lận, trục lợi bằng việc một khách hàng đăng ký nhiều tài khoản phụ khác nhau. Toàn bộ các tài khoản của Khách Hàng có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc đăng ký tài khoản mới đều sẽ bị tạm khóa cho đến khi có kết quả điều tra của Spin And Fun.
Phụ thuộc vào quyết định điều tra và xác nhận hành vi tiêu dùng của Khách Hàng, Spin And Fun - Chơi vui có quà có toàn quyền quyết định trong việc khôi phục tài khoản cho Khách Hàng hoặc khóa tài khoản của Khách Hàng vĩnh viễn. Trong trường hợp quyết định khóa tài khoản vĩnh viễn, Spin And Fun - Chơi vui có quà không có trách nhiệm bồi hoàn cho Khách Hàng số Điểm Vàng, Điểm Kim Cương, Điểm Tình Bạn, voucher hoặc các quà tặng tích điểm khác đã tồn tại trong tài khoản bị khóa.
Spin And Fun - Chơi vui có quà có quyền từ chối tích hoặc thu hồi điểm nếu có cơ sở xác định giao dịch không phải của chủ tài khoản hoặc hành vi gian lận của người dùng là nhân viên, người lao động của các Đối Tác.

Trường hợp thông tin liên hệ (điện thoại/email/địa chỉ,…) của KHTT có thay đổi so với thông tin đã đăng ký với Chương Trình, KHTT có nghĩa vụ cập nhật kịp thời thông tin thay đổi qua ứng dụng di động Spin And Fun - Chơi vui có quà, Tổng Đài, quầy Dịch vụ/Chăm sóc Khách hàng (“DVKH”), hoặc bất kỳ kênh nào khác của Chương Trình để tránh việc sử dụng Điểm trái quy định của Chương Trình. Spin And Fun - Chơi vui có quà không chịu trách nhiệm đối với các sai sót, mất mát và các thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến KHTT do thông tin không được cập nhật kịp thời theo quy định tại ĐKĐK này.

Mọi thông báo/khiếu nại của KHTT đến Công Ty Spin And Fun - Chơi vui có quà phải được thực hiện thông qua Tổng Đài, email của Chương Trình hoặc tại các quầy DVKH của Spin And Fun - Chơi vui có quà. Thẻ Spin And Fun - Chơi vui có quà và Tài Khoản chỉ là công cụ trung gian do Spin And Fun - Chơi vui có quà vận hành để ghi nhận và quản lý các ưu đãi mà KHTT được hưởng từ Chương Trình. Tất cả những ưu đãi, lợi ích mà KHTT được hưởng từ Chương Trình sẽ được Đối Tác cung cấp trực tiếp tới các KHTT.
Spin And Fun - Chơi vui có quà/Đối Tác có quyền đề nghị KHTT cung cấp thông tin và/hoặc xuất trình giấy tờ cá nhân hợp lệ trước khi sử dụng Điểm và/hoặc được nhận các ưu đãi trong một số trường hợp.

Spin And Fun - Chơi vui có quà/Đối Tác được miễn trách nhiệm trong trường hợp:

(1) Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của Spin And Fun - Chơi vui có quà, Đối Tác.

(2) Khi Tài Khoản bị lợi dụng trong trường hợp Tài khoản bị lộ thông tin mà chủ thẻ không kịp thời thông báo cho Spin And Fun - Chơi vui có quà. Spin And Fun - Chơi vui có quà/Đối Tác được quyền từ chối cung cấp, hủy, truy đòi hoặc thu hồi những ưu đãi, Điểm trong Tài Khoản đã hoặc sẽ nhận được theo các chương trình ưu đãi, khuyến mại mà không cần thông báo trước với KHTT trong các trường hợp:

Spin And Fun - Chơi vui có quà /Đối tác không thể chuyển Điểm Vàng, Điểm Kim Cương, Điểm Tình Bạn/ ưu đãi cho khách hàng do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của Spin And Fun - Chơi vui có quà;
Điểm Vàng, Điểm Kim Cương, Điểm Tình Bạn được ghi có không chính xác, không hợp lệ vào Tài Khoản theo quy định của Chương Trình;
KHTT vi phạm các quy định của Chương Trình/Chính sách ưu đãi được Spin And Fun - Chơi vui có quà và/hoặc Đối Tác thông báo tại từng thời điểm;
Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật.
Spin And Fun - Chơi vui có quà và Đối Tác có các quyền chuyển nhượng, chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Chương Trình cho bất kỳ bên thứ ba theo sự lựa chọn của mình bằng việc thông báo cho KHTT.

Ngoại trừ các cam kết bảo đảm quyền lợi KHTT liên quan đến số Điểm Vàng, Điểm Kim Cương, Điểm Tình Bạn đã tích lũy hợp lệ từ Chương Trình trong Tài Khoản, Spin And Fun - Chơi vui có quà không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp của KHTT liên quan đến các chương trình ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc Đối Tác dừng chương trình ưu đãi, hoặc thu hồi hay giới hạn bất kỳ dịch vụ, quyền lợi hoặc ưu đãi nào; hay trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

II. Điểm Vàng, Điểm Kim Cương, Điểm Tình Bạn, tích lũy và sử dụng Điểm Vàng, Điểm Kim Cương, Điểm Tình Bạn


Điểm Vàng, Điểm Kim Cương, Điểm Tình Bạn trong Tài Khoản của KHTT (“Điểm Vàng, Điểm Kim Cương, Điểm Tình Bạn”) được dùng như một khoản bù trừ vào tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng trong Chương Trình nhưng không được chuyển đổi thành tiền mặt, không được tặng, cho, thừa kế, chuyển nhượng dưới mọi hình thức.

Tất cả Điểm Vàng, Điểm Kim Cương, Điểm Tình Bạn đang có khiếu nại, tranh chấp sẽ không được sử dụng trong thời gian giải quyết khiếu nại, tranh chấp.


Các điều kiện liên quan (điều kiện Điểm Vàng, Điểm Kim Cương, Điểm Tình Bạn khả dụng, giá trị tích Điểm Vàng, Điểm Kim Cương, Điểm Tình Bạn, nguyên tắc hoàn trả Điểm Vàng, Điểm Kim Cương, Điểm Tình Bạn, tỷ lệ quy đổi Điểm Vàng, Điểm Kim Cương, Điểm Tình Bạn,…) và quy trình thủ tục tích Điểm Vàng, Điểm Kim Cương, Điểm Tình Bạn, tiêu Điểm Vàng, Điểm Kim Cương, Điểm Tình Bạn, chuyển đổi Điểm Vàng, Điểm Kim Cương, Điểm Tình Bạn hoặc tính năng khác được tích hợp trên Thẻ/ Tài Khoản tại từng thời đểm sẽ tuân thủ theo từng chính sách cụ thể được Spin And Fun - Chơi vui có quà công bố công khai trên Trang Web.


III. Chấm dứt quyền KHTT


Quyền KHTT theo Chương Trình có giá trị vô thời hạn trừ khi bị chấm dứt trong những trường hợp sau:


KHTT gửi yêu cầu chấm dứt cho Spin And Fun - Chơi vui có quà qua địa chỉ liên lạc/email chính thức của Chương Trình được đăng tải tại Trang Web.
KHTT cố ý sử dụng Thẻ/Tài Khoản sai quy định của Chương Trình và vi phạm ĐKĐK này.
KHTT qua đời hoặc các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của pháp luật;
Khi Chương Trình chấm dứt vì bất cứ lý do gì.
Chấm dứt trong các trường hợp khác theo quy định của Chương Trình và ĐKĐK này.
Spin And Fun - Chơi vui có quà bảo lưu quyền chấm dứt Chương Trình bằng cách thông báo cho tất cả KHTT trước 30 ngày thông qua Trang Web và/hoặc một phương thức phù hợp khác. Phương án giải quyết đối với các quyền lợi của KHTT của Chương Trình sẽ được công bố cùng thông báo chấm dứt Chương Trình.

IV. Điều khoản chung


Tùy thuộc điều kiện thực tế, ĐKĐK của Chương Trình và các chính sách khác được công bố trên Trang Web có thể được sửa đổi/điều chỉnh/chấm dứt theo quyết định riêng của Spin And Fun - Chơi vui có quà hoặc theo yêu cầu của Đối Tác và sẽ được thông báo cho KHTT trên Trang Web.

Giải quyết tranh chấp: Khi có vấn đề gì xảy ra ngoài DKDK này. Quyết định của Spin And Fun là quyết định cuối cùng

ĐKĐK này được lập bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh, trong trường hợp có sự mẫu thuẫn về nội dung của hai bản, nội dung Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
x